Welkom bij Kinderopvang Broekie te Nijmegen

Ben jij op zoek naar de juiste kinderopvang? Jij wilt toch ook een opvang die aansluit bij de behoefte van jouw kind en jou wensen als ouder, in een warme, veilige en ook uitdagende omgeving? Dan is het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang van Kindercentrum Broekie uw beste keuze!

Onze visie is dat het belang en de behoeftes van jouw kind centraal staan!

Al meer dan 20 jaar verzorgt Kindercentrum Broekie op een persoonlijke en professionele wijze kinderopvang en buitenschoolse opvang in uw wijk Lindenholt. In 1995 zijn gestart aan de Broekstraat en zijn sinds 1999 verhuisd naar de Gildekamp. Ons kinderdagverblijf en onze buitenschoolse opvang zijn gesitueerd aan het scholeneiland “Het Kompas”, welke te vinden is in de Gildekamp aan de 60e straat. Wij bieden u uitgebreide en flexibele mogelijkheden voor kinderopvang aan, voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Wij bieden u een grote diversiteit aan contractvormen voor ons kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang, met diverse flexibele mogelijkheden. Zit uw gewenste opvangvorm er niet bij, twijfel dan niet en informeert u dan bij ons wat uw persoonlijke mogelijkheden zijn. Wij vinden het belangrijk dat op ons kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang kinderen zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen. Ieder kind heeft zijn eigen behoeftes, kwaliteiten en interesses. Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving zorgen wij dat ieder kind zichzelf kan zijn, kwaliteiten kan ontwikkelen en interesses kan verdiepen en/of verbreden. Kindercentrum Broekie werkt vanuit de 4 opvoedingsdoelen van Professor Riksen-Walraven. Vanuit die opvoedingsdoelen en onze visie hebben wij ons pedagogisch beleid ontwikkeld, waardoor we op elk ontwikkelingsniveau gepaste activiteiten aan de kinderen aanbieden. Op Kindercentrum Broekie is plezier belangrijk, evenals het evenwicht in relaties. Dit leidt tot meer zelfstandigheid, zelfvertrouwen en groei bij opvoeder en kind.

Wij willen vooral een kind, kind laten zijn.

Voor de buitenschoolse opvang halen wij zelf kinderen op, bij vrijwel alle bassischolen in Lindenholt. Om een optimale vorm van kinderopvang te kunnen bieden, heeft Kinderopvang Broekie regelmatig contact met omringende scholen, de Gemeente Nijmegen, de GGD en VONK ( Verenigde Organisaties voor de Nijmeegse Kinderopvang). Wellicht leest u verder op onze website om zo een nog betere indruk van ons te krijgen?

Contact opnemen Meer info

Foto album