event1
Een indruk

De locatie en inrichting

Het Kinderdagverblijf en de Buitenschoolse opvang zijn ondergebracht in 1 gebouw, wat is gelegen aan het scholeneiland ” t’ Kompas ” in de Gildekamp.

Met de inrichting van de diverse groepsruimten en de buitenspeelplaats is rekening gehouden met de leeftijdsgroepen die daar gebruik van maken. Elke leeftijdsgroep heeft immers behoefte aan spel en speel materialen die bij haar / zijn leeftijd past. Het KDV en de BSO beschikken ieder ook over een eigen buitenspeelruimte waar allerlei activiteiten door de medewerkers worden georganiseerd, maar waar de kinderen natuurlijk ook naar hartenlust zelf kunnen buitenspelen. Sinds mei 2013 beschikken wij, voor het kinderdagverblijf over een “ Natuurbelevingstuin “ .

Groepsruimte Kinderdagverblijf:

De kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar en de BSO hebben een eigen leefruimte, een verschoonruimte en een slaapruimte.
De speelruimte is in aparte hoeken verdeeld, zodat kinderen zelf kunnen kiezen waar ze behoefte aan hebben.
Door gevarieerde spelmaterialen zijn verschillende aspecten van de ontwikkeling te stimuleren.

De buitenspeelruimte