event1
Even voorstellen

Het Broekie team

Wij heten u en uw kind van harte welkom.
De kinderen worden bij ons opgevangen door deskundige pedagogisch medewerkers met liefde voor kinderen en hun vak. Naast onze pedagogisch medewerkers in de groepen, zijn ook de volgende personen binnen ons kindercentrum werkzaam;

    • Directie Joan ( dagelijkse leiding ) en Olaf Tromp ( facilitaire en personeelszaken, administratie, etc. )
    • Assistent leidinggevende ( ondersteuning dagelijkse leiding )
    • Eventuele ( vaste ) invalkracht
    • Stagiaires vanuit het MBO en HBO

Kwalificaties en Opleiding

Al onze medewerkers zijn in het bezit van de benodigde diploma’s en de VOG ( Verklaring Omtrent Gedrag ). Om de kwaliteit te waarborgen en mee te gaan met veranderingen in wet en regelgeving, worden onze medewerkers regelmatig op de werkvloer gecoachte, volgen aanvullende cursussen en bijeenkomsten zodat, zij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de kinderopvang. Tevens word aan de veiligheid de nodige aandacht besteed, zoals bv cursussen BHV/EHBO.

broekiebroekie

Wilt u graag komen kijken en met ons kennis maken?

U kunt ons dagelijks gedurende de openingstijden bellen om een afspraak te maken voor een rondleiding. Of ons benaderen via het contactformulier. Tijdens de rondleiding kunt u bij Joan Tromp of onze assistent leidinggevende terecht voor uw vragen. Uiteraard staat het ook vrij om vragen te stellen aan de op dat moment aanwezige pedagogische medewerkers.

Graag tot dan!

Joan Tromp