event1
Download Informatie & formulieren

Inschrijf en wijzigingsformulieren
Wij trachten de op deze pagina aangegeven formulieren zorgvuldig up to date te houden.
Het kan onverhoopt voorkomen dat het niet de laatste versies zijn, mocht dat het geval zijn dan is altijd de meest recente versie van toepassing. Wij zullen bij definitieve inschrijving er voor zorgen dat u altijd de laatste versie krijgt aangereikt.

Om de formulieren in te vullen en op te slaan heeft u de laatste versie van Acrobat reader nodig die gratis te downloaden is op:
Acrobat Website

 

Nieuwe kinderen:
Inschrijvingsformulier
Plaatsingsformulier
Leveringsvoorwaarden
Informatieboekje

 

Huidige klanten
Wijziging KDV
Wijziging BSO
Ruilen
Incindentele opvang
Vakantieweken opname 50 boeken
Vakantieweken opname 48 weken
Extra studiedagen
Rooster of fexibele opvang
Zelfstandigheidsverklaring

 

 

Wijzigingen
Een extra dag(en), eenmalig ruilen van een dag, veranderen van dag(deel), kunt u allemaal aanvragen dmv. het volledig invullen van een wijzigingsformulier. Houd u rekening met de verwerkingstermijn?

 

Opzeggingen
Een opzegging dient altijd schriftelijk, met inachtneming van de opzegtermijn te geschieden.