event1
Onze Organisatie

De dagelijkse leiding

Het kindercentrum wordt dagelijks aangestuurd door Mevrouw Tromp.
Voor de overige aansturende taken is de heer Tromp, parttime op het kindercentrum aanwezig.

De opzet

Kinderopvang Broekie is een zelfstandig kindercentrum met één vestiging in het stadsdeel Lindenholt van de Gemeente Nijmegen.
Kindercentrum Broekie is in 1995 kleinschalig opgezet aan de Broekstraat en eind 1999 verhuist naar de huidige locatie aan het scholeneiland ” t’ Kompas ” aan de Gildekamp. Vanwege de kleinschalige opzet is er een open en gezellige sfeer waarmee hechte en stimulerende relaties met kinderen, ouders en leidsters kunnen worden ontwikkeld. Het kindercentrum is onderverdeeld in een Kinderdagverblijf( KDV ) en een Buitenschoolse opvang ( BSO ). Ons kindercentrum biedt opvang aan kinderen van 0-13 jaar en is gevestigd in een eigen pand met een groep voor het KDV ( 0-4jr. ) en een groep voor de BSO ( 4-12 jr. ). Buiten beschikken wij over een ruime natuurtuin waar de kinderen fijn kunnen spelen.

We bieden 5 dagen in de week, 52 weken per jaar opvang met uitzondering van de dagen tussen kerst en nieuwjaarsdag en de nationale erkende feestdagen. Het kan zijn dat er studiedagen voor het personeel worden gepland ( maximaal 2 ) waarop we dan gesloten zijn in verband met bijvoorbeeld de cursus BHV van het personeel. Elk jaar wordt er een rooster met de sluitingsdata  rond gemaild.

Meer algemene informatie

Deze kunt u vinden in ons informatieboekje, of door een informatiepakket bij ons aan te vragen via het contactformulier.
Uiteraard kunt ook altijd direct met ons, persoonlijk contact opnemen.