event1
Onze Organisatie

De dagelijkse leiding

Het kindercentrum wordt dagelijks aangestuurd door Mevrouw Tromp. Op 1 april 1995 is zij gestart met 1 verticale groep kinderen van 0 – 4 jaar. Doordat de aanvraag voor kinderopvang ging toenemen, is het dagverblijf uitgebreid in het jaar 2000. Op 1 februari van dat jaar zijn we gestart met 2 verticale groepen voor kinderen in de leeftijd van 0-tot 4 en 4-13 jaar. broekie
In 2006 werd de BSO groep dermate groot dat we een ander onderkomen nodig hadden. Deze is toen verplaatst. Eerst in de bassischool “de Luithorst” en in 2007 naar de dependance van de basisschool “de Luithorst”.

Sinds Mei 2013 zijn wij naar een beter onderkomen verhuist in het gebouw van de basisschool “De Kampus”. Hier beschikken wij over twee horizontale groepen, 4 tot 7 jaar en 7 t/m 12 jaar
Ook deze locatie ligt vlak naast ons Kinderdagverblijf. Voor de overige aansturende taken is de heer Tromp, parttime op het kindercentrum aanwezig.

De opzet

Kinderopvang Broekie is een zelfstandig kindercentrum met één vestiging verdeeld over twee locaties vlak bij elkaar gelegen in het stadsdeel Lindenholt van de Gemeente Nijmegen. Kindercentrum Broekieis kleinschalig opgezet, hierdoor is er een open en gezellige sfeer waarmee hechte en stimulerende relaties met kinderen, ouders en leidsters kunnen worden ontwikkeld. Het kindercentrum is onderverdeeld in een Kinderdagverblijf( KDV ) en een Buitenschoolse opvang ( BSO ). Ons KDV biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar en is gevestigd in een eigen pand met maximaal 2 groepen.
Onze BSO biedt opvang aan kinderen van 4-12 jaar en is gevestigd in twee lokalen van een naastliggende basisschool met ook maximaal 2 groepen. We bieden 5 dagen in de week, 52 weken per jaar opvang met uitzondering van de dagen tussen kerst en nieuwjaarsdag en de nationale erkende feestdagen. Het kan zijn dat er studiedagen voor het personeel worden gepland ( maximaal 2 ) waarop we dan gesloten zijn in verband met bijvoorbeeld de cursus BHV van het personeel.

Voor onze buitenschoolse opvang ( BSO ) halen onze wij met onze eigen “Broekiebus” zelf kinderen op van de basisscholen uit de omgeving ( Lindenholt ).

broekie

Meer algemene informatie

Deze kunt u vinden onder het tabblad informatieboekje, of door een informatiepakkat bij ons aan te vragen. Uiteraard kunt ook altijd direct met ons, persoonlijk contact opnemen.