event1
Veiligheid en gezondheid

Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken.   broekie
Daarbij zien ze geen gevaar. Het gedrag van kinderen in relatie tot hun omgeving staat dan ook centraal in ons veiligheids- en gezondheidsbeleid. Dit beleid is vastgelegd in de procedures van ons kwaliteitshandboek, waar ook het pedagogischbeleid een onderdeel van is. Om inzicht te geven in ons beleid wordt 1x per jaar periodiek een veiligheids- en gezondheidsinventarisatie uitgevoerd. Naast wettelijke regels vanuit de Arbo-wet worden vooral aanvullende regels geformuleerd door de Wet Kinderopvang. Onze visie en beleid op de zorg voor een veilige en gezonde omgeving, voor de kinderen en personeel, word getoetst door de GGD.