event1
Vormen van opvang

Wij bieden opvang op het kinderdagverblijf voor 0 – 4 jarigen en opvang voor 4 – 13 jarigen op de buitenschoolse opvang. Voor beide opvangvormen hebben wij een grote verscheidenheid in contractvormen, zie hiervoor ons informatieboekje.

Hele en halve dagopvang.

  • Opvang in het dagverblijf is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud.
  • Op het dagverblijf heeft de groep een aantal vaste leidsters.
  • Het kind komt op twee of meer vaste dagen per week.
  • Het dagverblijf is 5 werkdagen in de week geopend , standaard van 7.30 tot 17.30 uur. Vervroegde en verlengde opvang is ook mogelijk.


Buitenschoolse, voor en naschoolse opvang evenals vakantiedagen

Buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar oud.

  • – Voorschoolse opvang, maximaal 1 uur voordat de school begint.
  • – Tussenschoolse opvang, tijdens de middagpauze van de school.
  • – Naschoolse opvang na de schooltijden, en tijdens vakanties.

Bij Voor- Naschoolse en vakantie opvang kunt u in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag, voor tussenschoolse opvang niet!

De buitenschoolse opvang is 5 werkdagen in de week geopend , standaard tot 18.00 uur. Vervroegde en verlengde opvang is ook mogelijk.

De kinderen komen 1 of meerdere vaste dagen per week.
Afhankelijk van de leeftijd van het kind, de loopafstand en de verkeersveiligheid wordt het brengen en halen van de kinderen in overleg tussen ouders en leidsters geregeld.
De nadruk ligt op vrijetijdsbesteding.
Het programma is gevarieerd en in de vakanties zijn er speciale activiteiten.
De Bso is 5 werkdagen per week geopend van 15.00 tot 18.00, op woensdag van 11:45 uur – 18:00 uur en in de schoolvakantie perioden van 7.30 tot 17.30.

Ons kindercentrum is ± 51 weken in het jaar geopend, met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en tussen kerst en oud en nieuw.

broekiebroekie

De groepen en hun dagindeling

Dagopvang,
Het dagverblijf bestaat uit een verticale groep van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar.
Dagelijks staan er voldoende gekwalificeerde pedagogisch medewerkers op de groep, eventueel geassisteerd door 1 of 2 stagiaires. Op het KDV werken wij met een dagindeling die de leidsters de ruimte biedt om verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen te stimuleren. Zoals de taal, grove en fijne motoriek, sociale en verstandelijke ontwikkeling ( hiervoor verwijs ik u ook naar het pedagogisch beleid). Er is ook ruimte om te experimenteren met materiaal en ruimte om hun fantasie te stimuleren. In tegenstelling met de Bso, is er in praktijk maar weinig wisseling in de dagindeling van het dagverblijf, want de kleinere kinderen hebben veel meer de behoefte aan regelmaat.

broekie

Globale Dagindeling:

07.30 : rustig de dag beginnen met een puzzel, lezen
08.15 : samen opruimen en aan tafel
08.15 : stimulering taalontwikkeling: zingen, vertelronde, lezen, enz.
09.15 : schone luier en naar de wc
09.30 : samen fruit eten
10.00 : activiteit buiten of binnen, evt. baby’s naar bed
11.15 : samen opruimen, luiers verschonen, naar de wc
11.30 : samen een boterham eten
12.00 : kinderen naar bed, en anderen lezen een boekje, baby’s de fles
13.00 : schoonmaken van de verblijfsruimte/ schriftjes schrijven
14.30 : kinderen komen uit bed/schone luier of naar de wc
15.00 : eten van Yoghurt, vla, koekje of flesje
15.30 : activiteit binnen of buiten
16.30 :: schone luier, naar de wc, sommige kinderen een warme hap
17.00 : rustige activiteit tot ouders de kinderen ophalen
17.30 : afsluiten

broekie

Bso:

De Bso bestaat uit een verticale groep van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.
Op deze groep staan dagelijks voldoende gekwalificeerde leidsters, eventueel geassisteerd door een stagiaire. Naast alle schoolvakanties, biedt de Bso ook vóór en tussenschoolse opvang.
Tijdens de opvang proberen wij zoveel mogelijk gerichte activiteiten met de kinderen te doen, met de nadruk op een leuke vrijetijdsbesteding.

Globale Dagindeling:

14.00-15.15: ophalen van de kinderen
14.15 : handen wassen en naar de wc
15.25 : fruit eten
15.50 : overleggen wat we gaan doen
16.00 : activiteit
16.45 : drinken en een hapje
17.00 : activiteit
17.45 : rustige activiteit tot ouders de kinderen ophalen
18.00 : afsluiten

De dagindeling ziet er in de praktijk niet altijd zo uit, omdat vaak aandacht wordt besteed aan wat de kinderen op dat moment zelf willen. De kinderen zijn de gehele dag al op school geweest en hebben niet altijd zin en de energie om allerlei dingen te “moeten” ondernemen vaak spelen de leidsters hier dan op in.