event1
Wet Kinderopvang

broekiePer 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht.
Deze wet regelt de kwaliteit en financiering van kinderopvang.
Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid.
Vanaf 2007 ontvangen u en uw partner een vaste toeslag van een derde deel van de totale kosten voor de kinderopvang en een inkomensafhankelijke toeslag.
Deze toeslagen worden door de Belastingdienst/Toeslagen als één bedrag uitbetaald. U hebt dus voortaan nog maar met één loket te maken.
Voorwaarde is dat het kindercentrum geregistreerd is.
Kindercentrum Broekie is geregistreerd voor zowel het KDV en de Bso bij het LKR.

Deze Wet geldt alleen voor geregistreerde kinderopvang:
Dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar, Bso voor basisschoolkinderen van 4-13 jaar
Opvang in ouderparticipatiecrèches.
Gastouderopvang via een gastouderbureau door geregistreerde gastouders.

Kinderopvang door buren, families of vrienden valt hier niet onder.
Ook peuterspeelzalen en overblijfmogelijkheden voor schoolgaande kinderen vallen niet onder de Wet kinderopvang.
Voor meer informatie over de Wet kinderopvang ligt er voor u een brochure klaar op onze ons kindercentrum.
De brochure van de SWZ, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
U kunt ook de verschillende sites bekijken, zie hiervoor de pagina contact met belangrijke links.