event1
Visie en beleid

Pedagogische visie en uitgangspunten

Aan het begin van het leven maakt de mens een enorme ontwikkeling door. De groei naar
Volwassenheid is een proces waarin het kind zich ontplooid en als het ware wordt wie hij is. Een goede start begint bij een veilige, liefdevolle, vertrouwde omgeving waarin het kind zich geborgen voelt. Respectvol omgaan met de eigenheid van ieder kind vormt hierbij een belangrijke voorwaarde. Doordat wij zelf ouders zijn geweest die onze kinderen naar het kinderdagverblijf brachten heeft dit ons kijk op kinderopvang kritisch gemaakt.

Dit pedagogisch plan vormt de basis van ons handelen waarin onze zienswijze hoe om te gaan met professionele opvang, vertaald wordt in de praktijk van alledag. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen zichzelf te zijn en de kans krijgen zich te ontwikkelen. Omdat geen kind hetzelfde is, zijn wij aldoor op zoek naar dat wat ieder kind nodig heeft. Dit stelt ons in staat aan te sluiten bij de individuele behoeftes van ieder kind en zijn ontwikkeling. Veiligheid, geborgenheid en ritme vormen een belangrijke voorwaarden. Het kind voelt zich veilig en geborgen als het kan rekenen op onze zorg en aandacht. Behoefte aan een knuffel heeft ieder kind en die knuffel geven wij graag. Op Broekie is een op het kind en de groep afgestemd dagritme waarbinnen het kind de juiste zorg krijgt. De groepen binnen Broekie zijn zo samengesteld dat er de volle aandacht is voor de specifieke behoeftes die bij een bepaalde ontwikkelingsfase horen. Dit wordt geboden in een huiselijke sfeer waarbinnen het kind zich op zijn gemak voelt.

Op Broekie is veel ruimte, zowel binnen als buiten. Kleurstelling en inrichting sluiten aan op de belevingswereld van de kinderen. De ruimtes zijn veilig en schoon. Kinderen kunnen zo vol overgaven spelen en bewegen.
broekie

Kindercentrum Broekie biedt een uitdagende omgeving die kinderen stimuleert en prikkelt. Kinderen worden op een veilige manier op weg geholpen de wereld te verkennen. Hierdoor leert het kind op zichzelf en zijn omgeving te vertrouwen. Spel is voor het kind de manier bij uitstek van ontdekken, ervaren en onderzoeken. Daarom neemt Broekie spel een belangrijke plaats in. Al spelend ontwikkelt het kind zich en maakt contact met zijn omgeving. Het is belangrijk dat het kind zijn eigen spel kan ontwikkelen. Wij begeleiden het kind hierbij door hem aan te moedigen en te prikkelen. Wanneer het kind zelf speelt, neemt de leidster afstand. Zo wordt het kind in staat gesteld zich op zijn eigen creatieve manier te ontwikkelen en te uiten.

Op Kindercentrum Broekie worden de kinderen opgevangen door deskundige medewerkers die vanuit onze pedagogische visie een relatie aangaan met het kind.
Onze medewerkers scheppen een warme en liefdevolle omgeving, waarbinnen het kind zich geborgen voelt. Vanuit het eigen gevoel geven zij op professionele wijze vorm aan de opvang van de kinderen in de groepssituatie.